Arasya Atıksu Çözümleri

Arasya Atıksu
Geri Git

Huber, filtrasyon ve mikro ızgara yoluyla ileri atıksu arıtımı için güvenilir ve yenilikçi çözümler sunmaktadır. Biyolojik olarak arıtılan atıksu ve de ham atıksu için aşağıdaki arıtma aşamalarının eklenmesi ile deşarj suyu kalitesi arttırılmaktadır.

Biyolojik olarak arıtılan atıksu filtrasyonu, çöktürme tankı çıkışında kalan askıdaki katıların (süspans) giderilmesi için kullanılmaktadır. Bunun gibi katılar, yaklaşık %50 karbon, neredeyse %10 azot ve %1'in üzerinde fosfor içermektedir.

Biyolojik arıtma aşaması gelişmiş biyolojik fosfor giderimi ve/veya kimyasal fosfor çöktürme yapılmış olsa bile, deşarj suyunda yaklaşık 1 mg/L (ppm) fosfor kalmaktadır. Fosfor limitlerinin güvenilir şekilde korunmasının gerektiği durumlarda filtrasyon gereklidir.

Mikro ızgara işlemi aynı zamanda, denize deşarj yapılan ham atıksuyun arıtımı için de mümkündür (ayrıca bkz. MeChem® çözümümüz). Dolayısıyla neredeyse tüm katılar ve gerekiyorsa fosfatlar giderilmektedir. Mikro ızgaradan önce, ham atıksu çöktürme ve/veya flokülasyon ile arıtılmaktadır.

arasyaatıksu