Arasya Atıksu Çözümleri

Ana Sayfa / İnsan Kaynakları

İK Politikamız

Arasya Atıksu Çözümleri insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan Topluluk’ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Arasya Atıksu Çözümleri nin insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.
 

Nitelikli İşgücünü Topluluğa Kazandırma

İnsan Kaynakları Yönetimi;
 • Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
 • Topluluğu geleceğe taşıyacak, Arasya Topluluğu kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,
 • Aeçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

   

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
 • Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek.

   

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

 • Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
 • Potansiyeli yüksek çalışanların performansının takibi ve Topluluğun güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,
 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.
   

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak
İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

 

İş İlanları

 •  

  Teknik Servis Sorumlusu

  ARASYA Atıksu Arıtma ve Kurutma Sistemleri A.Ş., arıtma tesislerinin ihtiyaç duyduğu tüm makine ve parçalar ile çamurun susuzlaştırılması, kurutulması ve bertaraf edilmesi ile ilgili çözümlerin satışını, tesis projelendirme ve taahhüt işlerini gerçekleştirmek üzere 2012 yılında kuruldu.