Arasya Atıksu Çözümleri

Arasya Atıksu
Geri Git

HUBER Ürünleri, HUBER Çözümlerin Bileşenleridir!

Atıksu ne kadar iyi arıtılırsa o kadar çok çamur üretilir. Birincil çamur ham atıksudan alınan katı maddeleri içerir. Fazla çamur ise biyolojik arıtma sonunda üretilen biyokütle içerir. Üçüncül çamur ise ileri seviye kimyasal/fiziksel arıtma tarafından üretilir.

Çamur arıtımının en önemli süreçleri şunları içerir:

arasyaatıksu

Evsel atıksu arıtma tesislerinde üretilen en temel atık çamurdur. Çamur, mekanik, biyolojik ve kimyasal atıksu arıtma işlemlerinden gelir.

Çamur miktarı, arıtma tipi, popülasyon ve popülasyon tüketimi ve atıksu karakteristiğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Atıksu karakteristiği ve çamur üretimi ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Kentsel ve kırsal alanlar arasında bile değişiklik vardır.

Çamur üretimi kişi başı yılda 20 ile 45 kg kuru madde arasında değişmektedir.

Çamur arıtım maliyetlerini yüksek oranda etkileyen birçok çamur karakteristiği vardır. Çamurdaki su miktarı çamurun hacmini ve aynı zamanda fizibilite ve taşıma ve bertaraf maliyetlerini etkilediğinden çok önemlidir. Çamurun içindeki katı ve su oranı çamur tipine (birincil çamur, aktif çamur, kimyasal çamur) ve arıtmanın tip ve kalitesine (çamur çürütme) ve çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma metoduna bağlıdır.

Çamurun kimyasal bileşeni ayrıca çamur karakteristiğine ve atıksu arıtma metoduna bağlıdır. Düzenli depo sahalarına bertaraf için limit faktör olan ağır metaller bu yüzden önemlidir. Bu limitlerin dışında Avrupa biyo kütle yasalarına göre değerli besinlerin güvenli bir şekilde yeniden kullanımının dışında politik açıdan da düzenli depolama konusunda uzun vadede endişeler yaratmaktadır. Biyo kütle içerisinde bulunan endokrinik maddelerdeki farmasötik içeriğin bitkilere karışması ayrıca ek endişeler yaratmıştır.

Avrupa yasalarına göre sadece % 5'in altında uçucu madde (organik) içeren atıklar düzenli depolanabilir. Bunun anlamı ise sadece yakma tesislerinden gelen çamur küllerinin düzenli depolanabileceğidir. Çamur kurutma ve yakmanın kombinasyonu enerji nötrlemesi ile ilgilidir. Kurutulmuş çamur, kahverengi kömür ile aynı termal değere sahiptir. Kurutulmuş çamurun yakılması durumunda çıkan ısı çamur kurutma için yeterlidir.

HUBER neredeyse bütün çamur arıtma proseslerini sunmaktadır.