Arasya Atıksu Çözümleri

Arasya Atıksu

Arasya Atıksu Çözümleri

 Tek ünitede kum ayırma ve susuzlaştırma
 • COANDA etkisi yüksek kum giderme verimliliğini sağlar
 • Organik içeriği kısmen azaltılmış kum
 • Tamamen paslanmaz çelik yapılmıştır
Kum/su karışımı bir pompa ya da yer çekimi vasıtasıyla dönme hareketi başlatılan girdap haznesinin içine akar. Otomatik hava girişi girdap haznesinin üzerinde merkezi olarak bulunan sondaj deliğinden gerçekleşir.
 
COANDA Kum Ayırıcısı’nın kalbi, içine takılmış Coanda Tulip'tir. Yukarıdan akan organik yüklü su Tulip duvarına yapışır ve Coanda-Etkisi ile su yüzeyinin altından yatay yönlendirilir. Azaltılmış radyal ve yüzeysel akışlar ayırma işlemlerine yardımcı olur ve organik ve mineral madde arasındaki yoğunluk farkı kısmen dikkate alınır.
 
Sınıflandırma helezonu, deşarj öncesinde temiz kumu yerçekimi altında susuzlaştırılmış eğik bir düzleme taşır. Optimum koşullar altında çalışan bir tesiste mineral tortu %90’dan fazladır (Örneğin, uygun ön ızgara ve kum toplama tesisleri ile).
COANDA Kum Ayırıcı RoSF 3

COANDA KUM AYIRICI ROSF 3 AVANTAJLARI

 • 0,20 - 0,25 mm büyüklüğündeki kum parçalarında %95 oranında ayırma
 • Aşınmayı azaltmak için her iki uca da helezon desteği
 • Kum ayırma ve susuzlaştırma tek bir ünitede yapılır -> az yer gerektirir
 • Tank sayesinde düzenli akış ve Coanda etkisi ile yüksek ayırma kapasitesi (kum boyutu 0,20 mm olduğunda %95’e varan ayırma derecesi)
 • Sisteme yapılan otomatik hava enjeksiyonu nedeniyle organik madde akış içinde kalır ve deşarj edilir.
 • Otomatik kum deşarjı ve eşzamanlı statik susuzlaştırma
 • Kum kızdırma kaybını azaltmak için ek Kum Yıkama Tesisi RoSF4/t (kuru besleme) eklenebilir
 • Atıksu arıtma tesisi personelinin işini kolaylaştırır
 • Müşteriye en uygun faydayı temin eder
 • Yüksek korozyon direnci, uzun ömür beklentisi, düşük bakım
 • Kapalı, kokusuz tesis
 • Opsiyone dona dayanıklı tasarım

 

Daha Fazla Ürün Bilgisi Edinin