Arasya Atıksu Çözümleri

Arasya Atıksu
Geri Git

Arıtma Çamurlarından Yakıt Üretim Tesisi

Arıtma çamurlarının ve diğer çamur niteliğindeki atıkların bertarafı için çamur içindeki su miktarının azaltılması önemli bir ön işlemdir. Ağırlığın ve hacmin azaltılması ve yine kalorifik değerin yükseltilmesi, Susuzlaştırma ve kurutma işlemlerinin sağladığı önemli avantajlardır.

Arasya Atıksu Çözümleri tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel Arıtma Çamurlarından yakıt üretimini Solar Çamur kurutma seralarında yapmaktadır. Tüm sanayi kuruluşlarının atık Çamurlarına göre uygun sınıflandırmakta ve bu sınıflar çerçevesinde çamurun atık yönetimine göre kurutup yakıt haline dönüştürdükten sonra çimento fabrikalarına göndermektedir.

Solar kurutma teknolojisi; sera etkisi olarak adlandırılan ve dış ortam etkilerini minimuma indirip solar radyasyondan en çok faydayı sağlayan sistemdir. Bu sayede, tabana serilen çamurun ihtiva ettiği su ve nemin buharlaştırılması sağlanır. Temel sera mantığının yanında geliştirilen karıştırma ve havalandırma sistemleriyle, çamur kuruluğunun %80-90 mertebelerine kadar ulaşması sağlanabilir.

Bu sistemin tercih edilmesindeki en önemli sebeplerden bazıları; sağlam ve kendini kanıtlamış bir teknoloji olması, güneş enerjisinden maksimum seviye faydalanılması, düşük elektrik sarfiyatı, tam otomatik veya manuel olarak işletim kolaylığı, modüler olarak genişletilebilir olanaklara sahip olmasıdır.

arasyaatıksu tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel Arıtma Çamurlarından yakıt üretimini Solar Çamur kurutma seraları

 Ortalama %75-80 rutubet ve %20-25 KM (kuru madde) oranına sahip çamur niteliğindeki atıkların %80-90 KM aralığına getirilerek kurutulması planlanmaktadır. Planlanan proje ile çamurların kurutularak kütlesi azaltılacak kullanım, taşıma ve bertaraf işlemleri basitleşecektir.

Manuel çamur besleme ve boşaltma sisteminde, çamur miktarına bağlı olarak çamur yükleme bunkeri için dağıtıcı helezonlar, hidrolik sistemler ve üniteleri gibi ekip ve ekipmanların hiçbirine ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu ara işlemlerin tamamını SRT (Mekanik Karıştırıcı) sağlamaktadır.

Solar Çamur Kurutma Tesisi, susuzlaştırılmış çamur girişi, mekanik karıştırıcı sistemine bağlı kalarak Loder/Kepçe ya da römork ile doğrudan sisteme beslenebilmektedir.

Romörkün seranın içerisine getirdiği çamur, hol içerisindeki ilk 10 metrelik besleme alanına sağa ve sola iki parça halinde boşaltılmaktadır.

Romörk seradan ayrıldıktan sonra, mekanik karıştırıcı (SRT) PLC kontrolü ile ıslak çamuru alıp, sera içerisine otomatik olarak ve homojen bir şekilde yaymaktadır.

Manuel Sistemler için kepçe/romörk vasıtasıyla Solar Çamur Kurutma Tesisine gelen çamurların tesis tabanına döküldükten sonra homojen bir şekilde hol boyunca serilmesi, karıştırılması, ileriye doğru taşınması ve havalandırılması amacıyla mekanik karıştırıcı (SRT) kullanılmaktadır. Kurutulmuş çamur 1~20 mm çapında granül yapıda olmaktadır. Mekanik karıştırıcı tamburlu yapıda olup, çamuru tabandan 5mm’ye kadar sıyırıp 360 derece döndürerek aktarır. Kötü koku ve koku oluşumundan kaçınmak için kurutma prosesinin başlangıcında kurutulan çamur ile sonradan kurutulan çamur karıştırılır.

Susuzlaştırılmış çamurun kurutulması esnasında çamur içerisindeki bulunan suyun buharlaşması sonucu oluşan nemli havanın çamur yüzeyinde birikip buharlaşmayı engellemesi için sirkülasyon fanları kullanılmaktadır.

Seranın sonunda her 1000 m3/h egzoz havası için 0.15 m2 taze hava menfezi konulmaktadır.

Çamur içerisindeki suyun buharlaşması sonucu oluşan nemli havanın çamur yüzeyinde birikip buharlaşmayı engellememesi için sirkülasyon fanları kullanılmaktadır.

Çamur kurutma serası havalandırma sistemi için gerekli olan Toz ve Koku giderici Scrubber Ünitesi kullanılabilmektedir. Sera içerisinde tutulacak tozun ana maddesi kurutulmuş çamurdur, ancak muhtelif miktarlarda kokulu gazlarda bulunmaktadır. Ortamda oluşan toz partikülleri ile bu muhtelif miktardaki H2S (Hidrojen Sülfür) kokulu gazları ile beraber emilerek filtre edilecektir. Gaz Yıkayıcı Scrubber Ünitesi, emilen havadan gelen toz ve koku gibi benzeri atık gazı Sıvı Püskürtme yolu ile havadan ayırmakta ve atmosfere temiz hava atışı sağlamaktadır. Silindirik yada kare kesitli gövde yapısına sahip, uygun Emiş Kapasitesine ve ölçülerine sahip olan Gaz Yıkayıcı Scrubber Ünitesi, ağır hizmet tipinde ve toz-gaz sızdırmazlığı bütünüyle sağlanmış yapıda dizayn ve imal edilmektedir

Kurutulmuş çamur, mekanik karıştırıcı (SRT) tarafından sera içi kuru ön depolama alanına getirilir ve terfi ünitesi vasıtası ile otomatik olarak siloya yüklenir. Sonrasında kamyonlara yüklenerek lisanslı tesislere gönderilir.

Solar Çamur Kurutma Tesisi yanında güç ve kontrol panolarının yer alacağı bir Pano Odası teşkil edilecektir. Pano Odasında güç ve kontrol panoları ayrı olacaktır.

Sistemde güç panosu üzerinden mekanik karıştırma sistemi, sirkülasyon fanları, çıkış havalandırma fanları, otomatik havalandırma penceresi, çıkış konveyörleri, iç ve dış aydınlatma sistemleri, elektronik kantar, otomasyon sistemleri, sahada belli noktalara konulacak kombinasyon prizleri, vb. diğer ekipmanlar beslenecektir.

Sistemde kontrol panosu, sistemin otomatik kontrolünü sağlayan kontrol ekipmanlarını barındıracaktır.

Saha ekipmanlarının kumandası hem güç panosu üzerinden ve hem de lokal panolar üzerinden sağlanabilecektir.