Arasya Atıksu Çözümleri

Ana Sayfa / Arıtma Çamurlarından Yakıt Üretim Tesisi
Arıtma Çamurlarından Yakıt Üretim Tesisi Sistem Konsepti
  • 1 %75-85 Nem Oranına Sahip Atık Çamurların Tesise Getirilmesi Ve Kantar İle Tartılması
  • 2 Gerekli Görülür İse Geçici Depolama Yapılması
  • 3 Loder/Kepçe Ya Da Römork İle Sera İçerisine Getirilmesi
  • 4 Çamurun Hol İçerisindeki İlk 10 Metrelik Besleme Alanına Sağa Ve Sola İki Parça Halinde Boşaltılması
  • 5 Plc Kontrollü Mekanik Karıştırıcı (Srt) İle Islak Çamurun Sera İçerisine
  • Otomatik Olarak Yayılması
  • 6 Solar Enerji İle Çamur Kurutma
  • 7 %80-90 Km Oranına Sahip Kurutulmuş Çamurun Silolara Otomatik Terfisi Ve Nakliye